Zakres Usług

Świadczymy usługi w zakresie

1.Serwis elektrotechniczny:

projektowanie instalacji elektrotechnicznych
– nadzory budowlane
– kosztorysy inwestorskie i ofertowe
– realizacja nowych inwestycji w branży elektroinstalacyjnej
– remonty i modernizacje istniejących instalacji
– naprawy bieżących awarii
– utrzymanie ciągów instalacji administracyjnych w należytej sprawności,
– reagowania na zgłoszenia o awarii instalacji elektrycznej, gdzie działania muszą doprowadzić do usunięcia skutków awarii, zabezpieczenia lub odcięcia wyłączenia dopływu energii w przypadku zagrożenia,
– drobne naprawy
– projektowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych
– projektowanie, montaż i naprawa instalacji P.Poż
– projektowanie, montaż i naprawa instalacji TV SAT

2. Instalacje Monitoringu wizyjnego:

Świadczymy  usługi w zakresie projektowania, instalacji oraz wsparacia technicznego w dziedzinie cyfrowego nadzoru wizyjnego IPTV oraz CCTV. Zapewniamy kompleksowa obsługe systemuw nadzoru wizyjnego zarówno lokalnie w miejscu instalacji systemu, jaki poprzez sieć Internet. Umożliwiamy obsługę oraz podglad kamer w urzadzeniach mobilnych (smartfony oraz tablety)

3. Serwis domofonowy:

projektowanie oraz montaż instalacji domofonowych, wideomofonowych oraz systemów kontroli dostępu wszystkich renomowanych producentów w    Europie.
– modernizacje instalacji domofonowych – systemy analogowe i cyfrowe
– stałe dozory i konserwacje
– bieżące naprawy
– naprawy po dewastacji oraz zabezpieczanie przed ponownym uszkodzeniem
– naprawy starych systemów

4. Serwis Ślusarski:

montaż / naprawa ogrodzeń
montaż oraz serwis szlabanów, blokad automatycznych
montaż / modernizacja bram wjazdowych skrzydłowych oraz panelowych wraz z automatyką (siłowniki elektryczne i hydrauliczne)
spawanie konstrukcji stalowych
renowacja i rekonstrukcja stolarki drzwiowej i okiennej
naprawa / wymiana / regulacja skrzydeł drzwiowych i okiennych wraz ze szkleniem
naprawa / wymiana okuć stolarskich
naprawa / wymiana elektrozaczepów wraz z regulacją
naprawa / wymiana samozamykaczy wraz z regulacją
drobne prace stolarskie

5.Serwis Wodno-Kanalizacyjny

Usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od budynku do pierwszej rewizji lub studzienki, poziomów w piwnicy, pionów w budynku-mieszkaniach oraz podejść
– uszczelnianie nieszczelności instalacji wodnej
– usuwanie usterek i wymiana osprzętu w pralniach, lokalach użytkowych i mieszkaniach,
– uszczelnianie lub wymiana dławic, zaworów lub głowic,
– przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej (miedź, plastik, ocynkowanych, PCV, PP), wg. potrzeb,
– uzupełnianie rewizji kanalizacyjnych i nieszczelności kielichowych na pionach i poziomach,
– inspekcja instalacji kamerą wizyjną,
– inspekcja instalacji kamerą termowizyjną,
– pompowanie wody.

6.Serwis instalacji centralnego ogrzewania:

– Projektowania instalacji C.O
– Odpowietrzanie instalacji i grzejników, regulacja instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów, elektroniki sterującej C.O. i ustawienie zaworów termostatycznych,
– Obsługa LOGOTERM,
– Naprawa instalacji C.O. ( uszczelnianie, wymiana uszkodzonych odcinków, wymiana zaworów, śrubunków itp.),
– Wymiana grzejników,
– Wymiana termostatów,
– Montaż nowych instalacji C.O. w obiektach.

7. Serwis instalacji gazowych:

– kontrola szczelności instalacji,
– roczne przeglądy instalacji gazowej (Prawo Budowlane Dz.U. Nr 106 art.62),
– dokonywanie wymian liczników gazowych w pustostanach,
– dokonywanie wymian instalacji gazowej, zaworów odcinających,
– usuwanie nieszczelności instalacji gazowej,
– kontrola instalacji (powstałych przecieków) na wezwanie administratora, właściciela lub najemcy,
– doszczelnianie drobnych przecieków,
– przesmarowywanie zaworów gazowych,
– zabezpieczanie przecieków poprzez odcięcie jak najkrótszego odcinka instalacji,
– kontrola pomieszczeń w zakresie obecności tlenku węgla,
– współpraca z Pogotowiem Gazowym.